பேஸ்புக்கில் காப்பி பேஸ்ட் செய்து எப்படி சம்பாதிப்பது? How to earn money from Copy & paste our ads on Facebook

உங்களிடம் ஒரு ஸ்மாட் போன் உள்ளதா? ஆம் எனில்

Do you have a smart phone? If yes

உங்களிடம் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் உள்ளதா? ஆம் எனில்

Do you have the internet connection? If yes

உங்களிடம் பேஸ்புக் அக்கவுன்ட் உள்ளதா? ஆம் எனில்

Do you have a Facebook Account? If yes

உங்களுக்கு ஆன்லைனில் சம்பாதிக்க விருப்பமா? ஆம் எனில்

Do you like to earn money online? If yes

நீங்கள் செய்யவேண்டியவை. Please Follow the steps

 1. நாங்கள் தினம் வெளியிடும் விளம்பரத்தை பேஸ்புக்கில் பல குரூப்களில் காப்பி பேஸ்ட் செய்யவேண்டும்.
 2. Daily Copy & paste our ads on your Facebook account which ads we release every day
 3. விளம்பத்தை பார்த்து விருப்பமுள்ளோர் உங்களை தொடர்பு கொள்வார்கள்.
 4. Interested persons will contact you after seeing our ads.
 5. நீங்கள் வாடிகையாளர்களிடம் என்ன விபரம் பேசவேண்டும் என்று எங்களிடம் தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டும்.
 6. Please call us and ask for details, then explain to your customers.
 7. உங்கள் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து எங்கள் கம்பெனிக்கு வரும் தொகையில் 33 % பணம் உங்களுக்கான வருமான நீங்கள் பெறலாம்.
 8. You will earn 33% of money from our company income from only your side customrs
  • உங்களுக்கென ஒரு ஆபீஸ் தேவையில்லை.
  • You won’t need an office
  • உங்களுக்கென ஒரு வேலையாள் தேவையில்லை.
  • You won’t need a staff
  • உங்களுக்கு எந்த டெக்னிக் விபரமும் தேவையில்லை.
  • You won’t need any technical details
  • அனைத்தையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம்.
  • We will manage all of the works
  • முழு விபரம் அறிய தொடர்புகொள்ளவும்.
  • For more details please contact us
  • +91-7667 303030 கால் / வாட்சப் Call / WhatsApp

Cart
Your cart is currently empty.